Onderstaande publicaties zijn te koop in het heemhuis tijdens de openingstijden.

Negentig jaar kloosterleven in Nuenen

Het Sint Elisabethsgesticht in Nuenen, geschiedenis en architectuur

Auteurs: Tjeu Hermans, Hans Korpershoek, Jos Thielemans en Ger van Erkel

Winkelprijs: € 25,= ledenprijs (in heemhuis)  € 20,00

De straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

inclusief Eeneind en Eckart

derde, geheel vernieuwde en herziene uitgave, 2014

Auteur: Roland van Pareren

Winkelprijs: € 7,= ledenprijs (in heemhuis)  € 5,==

Van domineeshuis tot Van Goghhuis, 1764-2014

250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners 

Auteurs: Peter van Overbruggen en Jos Thielemans

Winkelprijs: € 27,50 ledenprijs (in heemhuis)  € 27,50
Zie ook de website van het boek

Nuenen op het randje...

het randgebied van Nuenen: Boord, Opwetten, Refeling, Wettenseind, Eeneind en Vaarle.

Auteurs: A.W.J.C. van den Boomen en Y.J.Henderson

Winkelprijs: € 27,50 ledenprijs (in heemhuis)  € 27,50

Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr

buukske mi woorde, uitsprâke en ander Nuejnes spul, bijeengebracht, samengesteld en verklaard

Auteur: Gerard de Laat

Winkelprijs: € 12,50 ledenprijs (in heemhuis)  € 10,==

Het waren vreeselijke zware dagen voor onze parochie

De pastoors van Nuenen, Gerwen en Nederwetten over de bevrijding van hun woonplaats in  september 1944

Samenstelling: Jan Smits en Rob Verhallen

Winkelprijs: € 7,== ledenprijs (in heemhuis)  € 5,==

De geur van hout, honderd jaar 'Van Hardenbroek'

over de houthandel en de familie Van Hardenbroek van de Kleine Lindt

Auteur: Jan van Schagen

Winkelprijs: € 10,== ledenprijs (in heemhuis)  € 8,==

 

Heiligen onder het mes

De geschiedenis en de historische reconstructie van heiligenbeelden in de H. Clemenskerk te Nuenen

Auteurs: Willem Coolen, Tjeu Hermans, Chantal Hooybergs, John Parmentier

Winkelprijs: € 7,== ledenprijs (in heemhuis)  € 5,==

Zoo zégge wèij 't in Nuejne tigge mekaâr 

Nuejnes spreukebuukske 

Auteur: Gerard de Laat

Winkelprijs: € 7,== ledenprijs (in heemhuis)  € 5,==

Kraaien verjagen, gedichten over Vincent

Auteurs: Karina Baggermans e.a.

Winkelprijs: € 7,== ledenprijs (in heemhuis)  € 5,==

  

Van Kwast tot Regenboog

een schildering van 350 jaar protestantisme in Nuenen’ 1648-1998

auteurs: N. Nagtegaal, G.Huizing en S.P. Lankhuizen

Winkelprijs: € 7,== ledenprijs (in heemhuis)  € 5,==

Religieus Erfgoed Nuenen c.a.

kerken, kloosters en kapellen in Nederwetten, Gerwen en Nuenen

Auteur: Jos Thielemans

Winkelprijs: € 25,== ledenprijs (in heemhuis)  € 20,==

Cultuurhistorisch tijdschrift ‘Drijehornickels’

(verschijnt 3x per jaar)

uitgave lopend jaar

Winkelprijs: € 4,50 ledenprijs (in heemhuis)  € 2,50

 

uitgave voorgaande jaren voor zover in voorraad

Winkelprijs: € 2,50 ledenprijs (in heemhuis)  € 2,50

 

Zolang de voorraad strekt zijn de volgende uitgaven
"te koop" tegen een vrijwillige -zeer gewaardeerde- bijdrage

Kleinere uitgaven van de Heemkundekring uit vroegere jaren
   Bevrijding  65 jaar
   Bevrijding  70 jaar
   Het wonder van Hooidonk
   Hooidonk  1146 - 1650
   Monument  2006  Van Park tot Papenvoort
   Monument  2008  Sporen uit het verleden
   Monument  2010  Park
   Monument  2012  Groen van Toen
   Monument  2014  Spoor van verandering (Eeneind)
   Monument  2015  Opwettense Watermolen (Opwetten)
   Monument  2016  Gemeentehuizen N-G-Nw
   Nederwetten vroeger en nu  (750 jaar geschiedenis)
   Pastorale zorg  Nuenense schuttersgilden in de 19e eeuw
   100  Jaar  Clemenskerk
   125  Jaar  Clemenskerk
   140  Jaar  Clemenskerk