Kees hunkert heejvig nor ‘t nêjjôr

’t Is h’m te leeg zónder mekôr

Afstand hèèwe is troef

Gin knuffels geeve droef

Di makt di jôr veul én veul te zwôr