Archeologie Algemeen Nuenen in de Late Middeleeuwen

Archeologie Algemeen Nuenen in de Late Middeleeuwen

Late Middeleeuwen (ca. 1000 – 1500 na Christus) In de volle Middeleeuwen (1000-1250 na Christus) zien we dat beheerders van de domeinen, veelal in handen van abdijen, goederen en rechten toe eigenen. Deze heerlijke rechten (zoals rechtspraak, cijnsheffing, kerk- en...
Archeologie Algemeen Nuenen in de Vroege Middeleeuwen

Archeologie Algemeen Nuenen in de Vroege Middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen ( ca. 450 – 1000 na Christus) De Romeinse tijd liet een parklandschap na met grassen en heideachtige planten in de onderlaag, dat zich weer tot bos ging verdichten. Het bos regenereerde in het grootste deel van de gebieden die in de Romeinse tijd...
Archeologie Algemeen Nuenen in de Romeinse Tijd

Archeologie Algemeen Nuenen in de Romeinse Tijd

Romeinse Tijd (12 voor Christus – 450 na Christus) Rond 50 voor Christus verschenen de Romeinen. Voor het eerst worden deze streken vermeld in historische bronnen. Julius Caesar beschrijft de strijd die hij hier voert tegen de Eburonen, een opstandige stam uit...
Archeologie Algemeen Nuenen in het Neolithicum

Archeologie Algemeen Nuenen in het Neolithicum

Neolithicum (ca. 5.300 – 2000 voor Christus) Een van de slechtst bekende perioden uit de voorgeschiedenis van het Brabants zandgebied ligt tussen ongeveer 5300 en 2000 voor Christus. Lang is verondersteld dat ergens in het begin van deze periode de leefwijze van jagen...
Archeologie Algemeen Nuenen in het Mesolithicum

Archeologie Algemeen Nuenen in het Mesolithicum

Mesolithicum (ca. 8.800 – 5.300 voor Christus) Circa 12.000 jaar geleden trad met het begin van het Holoceen een klimaatsverbetering op. De schaars beboste toendra van het einde van de laatste ijstijd maakte plaats voor een steeds dichter begroeid boslandschap. Op de...