DOMINEESHUIS   

Berg 26,               Nuenen

The wall anchors of this pastor’s house indicate that the building was built in 1764 when the municipality of Nuenen-Gerwen was obliged to build a new house for the pastor. The rectory has had a number of special residents. In 1766 the historian Stephanus Hanewinckel was born here. Theodorus van Gogh lived here from 1882 until his death in 1885, and his son Vincent from December 1883 to November 1885. Vincent van Gogh's original studio is still located at the rear of this building. Peace activist Bart de Ligt lived here from 1910 until his exile from Nuenen in 1915. The painter-draftsman Nico Eekman and the painter Henri van der Waals also lived here.

De muurankers geven aan dat het pand gebouwd is in 1764 toen de gemeente Nuenen-Gerwen verplicht werd om voor de dominee een nieuwe woning te bouwen. De pastorie heeft een aantal bijzondere bewoners gehad. In 1766 is hier de geschiedschrijver ds. Stephanus Hanewinckel geboren. Van 1882 tot aan zijn overlijden in 1885 woonde hier ds. Theodorus van Gogh en van december 1883 tot november 1885 ook zijn zoon Vincent. Aan de achterzijde van dit pand bevindt zich nog het oorspronkelijke atelier van Vincent van Gogh. Vredesactivist ds. Bart de Ligt woonde hier van 1910 tot aan zijn verbanning uit Nuenen in 1915. De schilder-tekenaar Nico Eekman en de schilder Henri van der Waals woonden hier ook.

Lijst informatieborden / List of info plaques

U bevindt zich op de website van heemkundekring DE DRIJEHORNICK Nuenen-Gerwen-Nederwetten