GENEALOGIE

Veel mensen zijn erg gericht op hun afkomst. ‘Wie zijn mijn (groot)ouders en verdere voorouders, waar komen ze vandaan en wat waren hun leefomstandigheden’ zijn vragen die mensen zich vaak stellen. Daarom zijn TV programma’s die hierop gericht zijn, zo populair.
De genealogie probeert op een inzichtelijke manier familierelaties in kaart te brengen, en dan natuurlijk van zoveel mogelijk generaties. Vanaf het begin van de 19e  eeuw bestaat er een burgerlijke stand, waarvan de gegevens veelal openbaar zijn, daarvoor moet je te rade gaan in de verslagen van de lokale kerken, die de de lotgevallen van de gemeenteleden/parochianen bijhielden in z.g. D-T-B boeken (Doop-Trouw-Begrafenisboeken). Om deze boeken te kunnen lezen moet je wel wat training hebben in het lezen van oud-schrift.

Vragen betreffende genealogie kunnen aan deskundigen van De Drijehornick worden voorgelegd. Ook worden er regelmatig genealogie inloopdagen georganiseerd waar iedereen die in genealogie is geïnteresseerd welkom is.
De openingsuren van het Heemhuis zijn op dinsdag 09.30 – 12.00 en woensdag van 19.30 – 21.30 uur.

Stamboomgegevens
In onze collectie zijn ruim 54.000 personen opgenomen, voornamelijk mensen die geboren, en getogen zijn in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De oudsten dateren uit de 16e eeuw.

Belangrijke mensen
In onze dorpen hebben mensen gewoond, waarvan het de moeite waard is om hun levensbeschrijving en/of hun anekdotes in het kort te beschrijven en/of te verzamelen. Te denken valt aan burgemeesters, notarissen, kunstschilders, geestelijken, weldoeners, opvallende personen vanwege hun gedrag etc. .

Bidprentjes
Bidprentjes vormen een belangrijke bron van informatie voor de genealoog. Ze geven bovendien een boeiende kijk op de gewoontes rond sterven en dood. Wij hebben nu in totaal een archief opgebouwd van ruim 25000 bidprentjes van mensen die banden met Nuenen hadden.
De bidprentjes worden t.z.t.  ondergebracht in het Zijper Collectie Beheer Systeem.

Geboortekaartjes
Onlangs is onze vereniging zich ook gaan toeleggen op geboortekaartjes. Tot nu toe hebben we enkele honderde. Maar we zijn in een opstartfase.
De geboortekaartjes worden t.z.t. ondergebracht in het Zijper Collectie Beheer Systeem

Coördinator: John Parmentier