IMMATERIEEL ERFGOED

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. 

Te denken valt aan:

  • Bijnamen
  • Limericks
  • Korte volksverhalen
  • Spreuken en woorden in het dialect

Coördinator: Geert Daamen

Informatie werkgroep

Limericks