MONUMENTEN

Monumenten

Daarnaast vormen gebouwen natuurlijk een belangrijke bron voor onze geschiedenis. Met monumenten duiden we gebouwen aan die een monumentstatus hebben of dit verdienen. Nuenen heeft 45 rijksmonumenten en 69 gemeentelijke monumenten. Eén rijksbeschermd dorpsgezicht en vier gemeentelijke dorpsgezichten. Komend jaar willen we de wederopbouwarchitectuur in kaart brengen.
We volgen de ontwikkelingen rond de monumenten en de historisch stedenbouwkundige structuur in de gemeente en proberen zo nodig bij te sturen.
Verder proberen we monumenten onder de aandacht te brengen door middel van publicaties. Zo is er in 2017 een boek uitgebracht over het klooster.
Het organiseren van Open Monumentendag in het 2e weekend van september is een jaarlijks terugkerende activiteit.

De werkgroep Archeologie en Monumenten bestaat (eind 2017) uit 7 mensen en we komen minimaal 1x per maand bij elkaar. We hebben regelmatig contact met de gemeente op het gebied van het cultureel erfgoedbeleid.

We zouden graag nog meer activiteiten ontwikkelen, zoals rond Torendag, behoud van de resten van het Klooster Hooijdonk, inventarisaties, educatie op scholen e.d. Maar daarvoor is uitbreiding, al dan niet op projectbasis, dringend gewenst.

Bekijk hier onze monumenten

Contactpersoon werkgroep: Jan Vellekoop